Wat is RPM?

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Inleiding

Management summary: 1 pagina, met onder meer een kort antwoord op de vraag wat RPM oplevert. Probleemstelling en doelen: waarom deze methode? Wat beogen de ontwikkelaars en wat willen gebruikers er mee? Recursie: wat is recursie en waarom zit het in de naam van deze methode? Ingrediënten: welke organisatieconcepten zijn als inspiratiebron voor RPM gebruikt?

Onderliggende modellen van RPM

Teammodel: het team is het centrale concept in RPM. Dit model brengt in beeld welke regel- en managementtaken er kunnen zijn en hoe die in de tijd en in de organisatie verdeeld kunnen zijn. Structuurmodel: teams vormen een netwerk, maar hoe hangt dat samen met andere structuren in een organisatie? Besturingsmodel: gegeven teams met regeltaken, en gegeven een organisatiestructuur waarin die teams een plek hebben, wat is het grondpatroon voor besturing? Integratiemodel: organisaties passen vaak een uitgebreide pallet van specifieke organisatieconcepten toe. Dit model benoemt de verbinding tussen die concepten en de voorgaande modellen. Implementatiemodel: gegeven het nu verkregen organisatiebeeld, hoe kom je daar vanuit een beginsituatie, en hoe blijf je daar?

Stappen en technieken

Op basis van deze modellen is een stappenplan gemaakt en zijn bijbehorende technieken ontworpen en verzameld. De rechterhelft van de metrokaart geeft daar een overzicht van.

Toepassing van de methode

Typering: vergeleken met andere concepten, waar staat RPM ergens? Publicaties: vakpublicaties over RPM. Toepassingsgebieden: in welke economische sectoren heeft rpm een specifieke meerwaarde? Welk deeltoepassingen zijn mogelijk? Disclaimer: organisaties die de methode toepassen zijn daar zelf verantwoordelijk voor. FAQ: veelgestelde algemene vragen over de methode.