Toepassingsgebieden

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Toepassing in sectoren

De aard van de methode maakt dat RPM in principe overal inzetbaar is waar samenwerking over 'schijven' gaat en schriftelijke communicatie onvermijdelijk is. In iedere sector spelen echter andere vraagstukken en wordt RPM anders ingezet. Bijvoorbeeld om kostenreducties te bereiken (industrie), kwaliteitsverbetering te realiseren (onderwijs, zakelijke dienstverlening, industrie), aan nieuw brancheregels te voldoen (zakelijke dienstverlening, met name accountancy) maar ook om meer samenhang te bewerkstelligen na een fusie of reorganisatie (energiesector, onderwijs).

Deeltoepassingen

Afhankelijk van de doelstelling waarvoor RPM wordt ingezet kan een deeltoepassing van de methode gerealiseerd worden. Voorbeelden:
- Toespitsen van de vragenset op specifieke thema's;
- Toepassen van de methode in een deel van de organisatie;
- Aansluiten van de methode bij bestaande intranettoepassingen (handboeken, procesdocumentatie);
- Off-the-shelf toepassing om de voorbereidingsstap te bekorten;
- Gebruik als drager van het kwaliteitssysteem of KAM-systeem;
- , kan een deel van de organisatie met de methode we