Integratiemodel

 • : Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/modules/inline/inline.module on line 418.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/modules/inline/inline.module on line 418.

Deze pagina gaat over de wijze waarop RPM aansluit bij andere managementconcepten en -tools. Essentie: uitzoeken, combineren en levend houden van managementconcepten is lastig. RPM kan ingezet worden als verbindingsmiddel of drager, en verhoogt zodoende de ROI van managementconcepten.

Kiezen uit managementconcepten

Organisaties kunnen kiezen uit een voortdurend toenemend aantal concepten en instrumenten voor management. De keuze is met name sinds de jaren '70 van de vorige eeuw explosief toegenomen ("Managing on the edge", R.T. Pascale. New York: Simon and Schuster, 1990). De markt voor managementconcepten is bovendien modegevoelig. Concepten beginnen klein, kunnen een hype worden, en worden door andere hypes weer teruggedrongen.

Residual impact business fads.color.500.gif


Sinds 1993 onderzoekt Bain & Company jaarlijks hoe het zit met de populariteit van en tevredenheid over managementtools. Het van 2007 kwam uit op de volgende rangorde in populariteit:

 1. Strategic Planning
 2. CRM
 3. Customer Segmentation
 4. Benchmarking
 5. Core Competencies
 6. Mission and Vision Statements
 7. Outsourcing
 8. Business Process Reengineering
 9. Knowledge Management
 10. Scenario and Contingency Planning
 11. Strategic Alliances
 12. Balanced Scorecard
 13. Supply Chain Management
 14. Growth Strategies
 15. TQM
 16. Shared Service Centers
 17. Lean Operations
 18. Collaborative Innovation
 19. Loyalty Management
 20. Mergers and Acquisitions
 21. Six Sigma
 22. Offshoring
 23. Consumer Ethnography
 24. Corporate Blogs
 25. RFID

Darrell Rigby, senior Bain & Company partner and author of the Management Tools & Trends study hierover: "Executives are actively addressing higher order needs, changing the rules and the tools of management. Organizational culture and so-called softer issues are now top of mind. Executives are clearly looking beyond cost-cutting for success."
Bron: Executives are taking a hard look at soft issues, according to global management study by Bain & Company
Bain & Company press release 03/27/07
.

RPM en integratie van managementconcepten

Het werken met een vragenset zoals in RPM kan kan helpen om uiteenlopende managementconcepten met elkaar te verbinden. Dat kan door zodanige vragen toe te voegen aan de vragenset, dat medewerkers of teams daarmee de denklijn van het betreffende concept krijgen aangereikt. Stel bijvoorbeeld dat "missie- en visieverklaringen" als concept gehanteerd wordt door de directie. De bijbehorende denklijn is dan het formuleren van een bestaansreden of een maatschappelijke opdracht helpt om richting te geven aan het strategieproces. Een vertaling naar teams levert dan mogelijk de volgende vragen:

 • Wat is de bestaansreden van ons team?
 • Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen waar we als team rekening mee willen houden?
 • Wat betekenen die voor de toekomst van ons team?

Een vragenset volgens RPM is ingedeeld naar werkstukken die door het jaar heen op gezette tijden gemaakt worden in het verband van de managementcyclus. Bijvoorbeeld jaarplannen, kwartaalverslagen en procesbeschrijvingen. Inpassing in de vragenset houdt dus in dat gekozen wordt op welk moment in de managementcyclus deze vragen gesteld zouden moeten worden. Bijvoorbeeld bij het opstellen van het jaarplan, of los van de jaarplancyclus, bij de periodieke herziening van het procesontwerp.

Implementatie van RPM zorgt er zodoende voor de investering in al deze andere concepten meer opbrengt en langer meegaat. De verbinding wordt gelegd door aanvullingen op de vragenset van RPM. Daardoor kan er in de dialoog tussen management en teams gemakkelijk vanuit de invalshoek van een specifiek concept naar de organisatie gekeken worden.

rpmpallet.300.jpg

Modules

Aanvullingen op de RPM-vragenset hebben vaak drie onderdelen, die tezamen als "module" worden aangeduid:
1. Vragen over de keuze van een bepaald concept, gericht aan het management. Bijvoorbeeld, bij het projectmanagementconcept Prince2 hoort een aanvulling op de vragenset met als titel "Keuze van een concept voor projectmanagement". Door de vragen te beantwoorden komt een pagina tot stand die voor de hele organisatie inzichtelijk maakt welke doelen er met de keuze voor Prince2 voor ogen staan. Het gezichtspunt voor de vragen is dus zo gekozen dat er ook een andere keuze dan Prince2 uit kan rollen, een positie die binnen een concept meestal niet ingenomen wordt. Op deze wijze even van een afstand naar een concept kijken kan echter heel goed zijn voor de accpetatie van een concept.
2. Vragen over de toepassing van het concept, gericht aan alle teams die met het concept werken. Bijvoorbeeld, bij Prince2 is er een pagina "Checklist Prince2". Teams die Prince2 gebruiken kunnen met deze checklist snel een pagina maken waarin ze uitleggen welke onderdelen van Prince2 ze in praktijkbrengen en waarom. Die vraag wordt in Prince2 en in vele andere concepten niet gesteld, maar is juist heel belangrijk bij het bewaken van de meerwaarde van het concept voor de organisatie.
3. Vragen over de toepassing van het concept, gericht aan een onderzoeker. Bijvoorbeeld, opnieuw Prince2, de pagina "Auditrapport toepassing Prince2". Omdat het auditrapport aansluit de checklist, is uit de verzamelde checklists snel het onderdeel documentonderzoek van de audit te doen. Het auditrapport sluit ook aan bij de beleidspagina en helpt de onderzoeker dus om conclusies te formuleren over de praktische meerwaarde van in dit geval Prince2.

Waar vind ik RPM-modules voor specifieke concepten?

Een overzicht van beschikbare modules en een korte beschrijving ervan is onderaan op deze pagina te vinden. De modules zelf zijn te vinden bij Voorbereiding/Integratie. Op zoek naar een module die hier niet bij staat? Stel een vraag op het discussieforum voor de ontwikkeling van modules.