Directie of RvB

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

De directieroute is een management summary die u in 10 minuten doorleest. Volg de blauwe pijlen en start hier: . Na de laatste pagina () komt u weer hier terug.

RPM in het kort

RPM is een methode voor organisatieontwikkeling, toepasbaar in middelgrote en grote organisaties. RPM helpt om de organisatiestructuur flexibeler te maken en om de besturingsdialoog te verbeteren. Toepassing van de methode resulteert erin dat managers hun kaderstellende en stimulerende rol gemakkelijker en beter invullen, en dat teams professioneler worden in het managen en innoveren van hun eigen proces. Teams worden min of meer zelfstandige 'winkeltjes' en vormen een dynamisch en zelforganiserend netwerk. De hiërarchische structuur behoudt zijn functie maar wordt stabieler en op termijn eenvoudiger en platter. Per saldo draagt de methode bij aan betere resultaten, meer innovatie en aan de continuïteit daarvan.

Nog toevoegen in deze route:
- Stel je hebt een vraagstuk in de organisatie, bijvoorbeeld onvoldoende klantgerichtheid, opdrachtgeverschap, kostenbewustzijn, creativiteit. Hoe kun je daar met RPM iets aan doen?