Implementatiemodel

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.
 

Stappen

De RPM methode kent vijf implementatiestappen die hieronder kort geschetst worden. Klik op de blauwe borden in de metrokaart voor een meer gedetailleerde methodebeschrijving. De eerste stap van een RPM-implementatie is 1 Verkenning, de onderste lus in de metrokaart. Hierin wordt door middel van een quick scan onderzocht welke meerwaarde van een RPM implementatie verwacht mag worden. Daarna loopt het spoor helemaal naar boven, naar 2 Doelen, waar de top van de organisatie een projectplan vaststelt. De volgende stap is 3 Voorbereiding waarin stafafdelingen de uitrol voorbereiden. In deze stap wordt onder andere een eigen RPM-vragenset en een eigen rolmodel voor management van teams gemaakt. In de 4 Uitrol worden teams geïnstalleerd en bijbehorende managementrollen vastgelegd. Team presenteren aan de hand van de RPM-vragen op het intranet wie ze zijn, wat ze maken, en hoe ze plannen, uitvoeren, meten en bijsturen. Daarbij krijgen ze begeleiding van hun eigen managers. De laatste stap is 5 Continuïteit, waarin organisatiebrede waarborgen voor voortdurende verbetering tot stand komen.

Volgorde

Er zitten twee volgordes in de metrokaart. De eerste is een implementatievolgorde die begint met Verkenning en eindigt met Continuïteit. Deze stappen worden lineair, overlappend of iteratief doorlopen, afhankelijk van omstandigheden, maar wel altijd in de richting van het rondlopende spoor dat de stappen verbindt. De tweede volgorde is een onderhoudsvolgorde. Die begint bij de vraag of de doelen gerealiseerd zijn, en gaat via continuïteit, uitrol, voorbereiding desnoods helemaal terug tot verkenning om aanpassingen aan te brengen. De onderhoudsvolgorde is ook een oorzaak/gevolg keten: doelen worden bereikt als er continuïteit is; continuïteit wordt bereikt door een goede uitrol; uitrol is effectiever na goede voorbereiding; voorbereiding slaagt beter na gedegen verkenning. In de metrokaart is de onderhoudsvolgorde de hoofdordening. Implementatie is immers maar een tijdelijk gebeuren en geen doel op zich.

Acties

Bij iedere stap horen actiepunten voor het implementatieteam, aangegeven als stations binnen de spoorlussen. Ieder station heeft een eigen pagina met detailinformatie over het actiepunt. Bij een deel van de actiepunten zijn materialen te downloaden die ingezet kunnen worden om tempo te maken, risicoÔÇÖs te beheersen, kosten te beheersen, voortgang te verantwoorden, etc. Deze materialen hebben de vorm van bijvoorbeeld checklisten, procedures, recepten en beeldmateriaal. Soms zijn het gangbare technieken zoals brainstorming en netwerkplanning. Soms betreft het commercieel verkrijgbare modules of tools zoals ISM, soms zijn het specifiek voor RPM ontwikkelde open source technieken. In het geval van open source technieken kunnen de beschikbare materialen in filevorm worden gedownload. De actiepunten van RPM zijn best practices bij RPM-implementatie. Het aantal en de uitwerking ervan wordt van tijd tot tijd aangepast aan nieuwe ervaringen en inzichten.