Besturingsmodel

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

KLAD!

Wat doet RPM met dialoog tussen managers en medewerkers?

Dialoog is een verbindende schakel tussen het individu en de organisatie, en tussen een team en het management. Dialoog doet zich in vele vormen voor: informele gesprekken, teamvergaderingen, gesprekken tussen managers en teams, e-mail correspondentie. Ook een beleidscyclus of planningcyclus is op te vatten als dialoog: de directie stelt criteria, de organisatie komt met plannen, de directie toetst, hanteert zonodig de kaasschaaf en bundelt, de organisatie reageert, etc. Dialoog is ook een wezenskenmerk van moderne managementstijlen: stimuleren van mensen en teams, creëren van condities voor zelforganisatie, luisteren naar wat opkomt.

RPM helpt om dialoog te ontwikkelen. Dat krijgt vorm in generieke vragen over management op teamniveau, vragen die in ieder team relevant zijn zoals 'Wie hebben belang bij jullie werk?'. Met een basisset van dit soort vragen kan in ieder team een unieke zelfbeschrijving tot stand komen. Publicatie van die zelfbeschrijvingen op het intranet maakt de organisatie transparanter en draagt bij aan onderling begrip. Er wordt gemakkelijker geleerd van elkaar en best practices verspreiden zich sneller. Belangrijk is ook dat de top gemakkelijker een voorbeeldrol kan ontwikkelen door de eerste zelfbeschrijving te publiceren.

Het rolmodel van RPM en de dialoogaanpak grijpen in elkaar: een basisset RPM-vragen is niet compleet zonder vragen over managementrollen, bijvoorbeeld 'Wie is eindverantwoordelijk voor ons team'?

Het ontwikkelen van RPM-vragen voor een organisatie is een kans om complexe vragen ('Wat zijn onze doelen?') op te splitsen in subvragen zodat beantwoorden gemakkelijker wordt. Zodoende wordt management als onderwerp toegankelijker en voor meer mensen interessant. Door ook toelichtingen bij de vragen te voegen ontstaat een praktisch en herkenbaar referentiepunt. Per saldo kan een aanmerkelijke vooruitgang in managementcompetenties worden bereikt. Samenstellen en periodiek herzien van een set van managementvragen voor een organisatie is maatwerk dat het best door de organisatie zelf gedaan kan worden, bijvoorbeeld op basis van voorbeelden uit andere organisaties.

De collectie van zelfbeschrijvingen die op deze wijze ontstaat en wordt bijgehouden fungeert als spiegel voor de organisatie, als wegwijzer voor nieuwe en tijdelijke medewerkers, en als zorgsysteem bij een audit of zelfevaluatie. Intranet is een natuurlijk en gemakkelijk inzetbaar hulpmiddel hierbij, eventueel met speciale software voor RPM.