Typering van RPM

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

KLAD!

Typeren van RPM als methode is geen trivialiteit omdat er maar weinig vergelijkingsmateriaal is. RPM past maar ten dele in de bekende categorieëen van procesblauwdrukken, HRM-tools, tools voor performance management, of methoden voor proces redesign. Daarom een aparte pagina hierover.

Kernmethode

RPM zou getypeerd kunnen worden als een kernmethode voor organisaties. Dat benadrukt dat de methode gaat over elementaire inrichtingsaspecten van de organisatie zoals het bedrijfsjargon, de organisatiestructuur en de stijl van samenwerking. Het benadrukt ook dat er nog andere methoden of concepten in combinatie met deze methode toegepast kunnen worden, bijvoorbeeld voor specifieke processen []. Hierin onderscheidt RPM zich van methoden, concepten en instrumenten zoals bijvoorbeeld TQM, Balanced Scorecards of ITIL die dergelijke aspecten aanwezig veronderstellen en daarop voortbouwen.

We proberen hierna om de categorie van kernmethoden te beschrijven, en onderzoeken vervolgens welke andere methoden binnen deze beschrijving passen.

Een kenmerk van een kernmethode is dat deze geen bestaande structuren of patronen in een organisatie veronderstelt, maar juist een manier aanreikt om die tot stand te brengen. kernmethoden zijn dus inzetbaar in greenfield situaties waarbij vanuit het (bijna) niets een nieuwe organisatie tot stand komt. Ze zijn echter ook toepasbaar in bestaande organisisaties, bijvoorbeeld om meer eenheid, innovatie, professionaliteit, flexibiliteit of lagere kosten te bewerkstelligen.

Bij wijze van definitie kan gezegd worden dat een kernmethode een methode is waarmee een grondpatroon van samenwerken in een organisatie tot stand gebracht en onderhouden kan worden.

Toepassing

Kernmethoden kunnen organisatiebreed toegepast worden. Dat moet ook om een grondpatroon van samenwerking tot stand te brengen. De algemene toepasbaarheid is tegeljk de beperking: met een kwartiermethode kunnen specifieke vraagstukken zoals procesontwerp of niet of maar ten dele aangepakt worden. Behalve een kernmethode worden daarom doorgaans meerdere, meer specifieke methoden toegepast.

Een kernmethode maakt zodoende de toepassing van specifieke methoden eenvoudiger en effectiever. Een specifieke methode mag immers veronderstellen dat primaire zaken geregeld zijn. Een specifieke methode die ontworpen is voor toepassing in combinatie met een basismethode is dan ook goedkoper te implementeren. Vanwege deze opzet is het bij een kernmethode interessant om te weten welke specifieke methoden daarop zijn aangepast, of door hun aard goed combineren met de kernmethode .