3 Voorbereiding

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Doel van deze stap

Voorbereiden van de implementatiefase waarin alle medewerkers bij het project betrokken worden.

Werkvolgorde

De voorbereiding van een RPM implementatie omvat de volgende onderdelen. De exacte volgorde wordt tijdens de implementatie bepaald.
  • Project: stel een projectleider aan, stel een projectgroep samen en spreek een detailplanning af voor de voorbereidingsfase en een globale planning voor uitrol en continuïteit.
  • HRM: kies een rolmodel voor de aansturing van (afdelingsoverschrijdende) teams. Integreer dit in het functiebouwwerk.
  • Integratie: inventariseer met welke organisatieconcepten teams te maken krijgen en welke eisen dit stelt aan management op teamniveau.
  • Cyclus: ontwerp een planningcyclus waarin de dialoog tussen management en teams door het jaar heen in beeld wordt gebracht.
  • Vragenset: ontwerp een vragenset voor teams op basis van de standaard RPM-vragenset.
  • Testen: test de vragenset met enkele teams.
  • Teamindeling: ontwerp een teamindeling op basis van de bedrijfsprocessen.
  • Hiërarchie: ontwerp de bijhorende hiërarchische structuur, op basis van de bestaande structuur (optioneel).
  • Communicatie: stel een communicatieplan voor de uitrol op.
  • Intranet: maak publicatie van teampagina's op het intranet mogelijk.