Korte termijn

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

KLAD!

Performance gap

Quick wins

Directe meerwaarde

Kort termijn doelen

Directe doelen betreffen bijvoorbeeld:
- bewustwording van en inzicht in organisatievraagstukken bij medewerkers;
- efficiënter besturen van processen en afdelingen;
- zelfde taal spreken, eenheid creëren na een fusie of reorganisatie;
- flexibeler maken van de organisatiestructuur.

Indirecte doelen zijn bijvoorbeeld:
- meer resultaat, lagere kosten;
- meer innovatie;
- slagvaardigheid, wendbaarheid.

Vaak worden directe doelen SMART geformuleerd (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) zodat het eenvoudiger is om mensen mee te krijgen, realisatie vast te stellen, of om te beslissen dat er bijgestuurd moet worden.

Implementatieroute kiezen

Op basis van de uitkomsten van de quick scan kan een globale implementatieroute worden voorgesteld. Er zijn meerdere implementatievarianten denkbaar. Hieronder worden twee typische varianten belicht.
1. Eenheid na fusie. Middelgrote, geografisch gespreide organisaties worden samengevoegd. De quick scan wijst uit dat het ontstaan van een echte eenheid niet vanzelf gaat. Het eerste effect moet daarom zijn dat medewerkers nieuwe eenheid gaan beleven. In de route daarnaartoe speelt een onderzoek naar positieve managementervaringen in de hele organisatie een centrale rol. Op basis van wat eerder goed gewerkt heeft in een onderdeel, worden generieke RPM-vragen gekozen voor de hele organisatie. Na proefprojecten warin teams aan de hand van deze vragen een zelfbeschrijving maken volgt een uitrol in de breedte.
2. Werken aan kwaliteit. Een grote organisatie kiest voor een breed kwaliteitsprogramma. De quick scan wijst uit dat zowel klanttevredenheid als medewerkerstevredenheid beter kan. Een eerste noodzakelijke effect is daarom een meetbare vooruitgang op beide fronten. Als implementatieroute wordt gekozen om in de voorbereidingsfase nieuwe RPM-vragen te formuleren over omgevingsanalyse, klantcontacten en ARBO, en om teams te kunnen faciliteren in het toepassen van nieuwe deelconcepten op dit gebied. Ook hier eerst enkele teams die de werking van de methode demonstreren, en daarna verbreding naar de hele organisatie.
Bij het bespreken van implementatieroutes kan de metrokaart van RPM als checklist wordt gebruikt.