Testen

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Doel

Testen en aanpassen van de vragenset met asistentie van enkele teams.

Werkvolgorde

  • Formuleer een testdoelstelling, met daarin een indicatie van de tijd en de middelen die aan de test besteed mogen worden.
  • Stel een testplan of een testprotocol op. Met hoeveel teams wordt de test uitgevoerd? Hoe wordt de test uitgevoerd? Een managementcyclus wordt normaal gesproken in een jaar doorlopen, maar zolang willen we natuurlijk niet op testresultaten wachten. De test doorloopt daarom de belangrijkste delen van de cyclus in korte tijd. Dat kan dus inhouden dat een jaarplan of kwartaalverslag op een wat vreemd moment wordt gemaakt.
  • Selecteer teams voor de test. Bij voorkeur op drie niveau's: topmanagement (directie, MT, CvB), middenmanagement en werkvloer. Sleutelpersonen zijn de proceseigenaar/eindverantwoordelijke en de procesleider/teamvoorzitter.
  • Bespreek de test met de sleutelpersonen.
  • Begeleid de testteams en observeer bij werken met de vragenset.
  • Vat de resultaten samen en formuleer een conclusie.
  • Pas desgewenst de vragenset en andere onderdelen van het project aan.