Projectmanagement

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Doel

Aanstellen van een projectleider en samenstellen van een projectgroep. Afspreken van een detailplanning in de projectgroep voor de voorbereiding, en een globale planning vaststellen voor uitrol en continuïteit.

Samenstelling projectgroep

De projectleider kan een directielid of hoofd P&O zijn, of in het begin van de implementatie een RPM-adviseur. Ook in grotere organisaties is bij concernbrede RPM-implementatie een bezetting vanuit de top aan te bevelen, maar dan in combinatie met werkgroepen die deeltaken uitvoeren, zowel in de stafafdelingen als in de units van de organisatie.
In de projectgroep zijn minimaal de volgende disciplines vertegenwoordigd:
- control
- organisatieontwikkeling (met name systematiek functiebouwwerk)
- kwaliteit
- ICT
- communicatie
Voor inbreng van kennis over RPM kan een beroep op een RPM-adviseur gedaan worden, die optreedt als projectleider, lid van de projectgroep of als coach van de projectgroep. Een andere optie is dat een of meerdere leden van de organisatie zelf de RPM certificatieworkshop volgen en eventueel persoonlijk begeleid worden.

Inhoudsopgave projectplan

De projectgroep stelt een detailplan op voor de voorbereidingsfase en een globaal voor de rest van de implementatie. Een geanonimiseerd model voor een projectplan publiceren we tzt op deze plaats.

Werkgroepenmatrix

Bij grotere implementaties worden deeltaken door werkgroepen uitgevoerd. Die werkgroepen hebben elkaars producten nodig. Om deze afhankelijkheden overzichtelijk te houden kan een werkgroepenmatrix worden bijgehouden. Een model hiervoor publiceren we tzt op deze plaats.

Opdrachten deelprojecten

Modellen voor opdrachten aan leden van de projectgroep, of aan werkegroepen, zijn of worden opgenomen in de betreffende pagina's.