Communicatie

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Doel

Opstellen, vaststellen en in gang zetten van een communicatieplan voor het implementatieproject. Betreft alle interne doelgroepen en alle in te zetten media. Benoemt ook de voorbeeldfunctie van de top. Benadrukt het belang van twee-weg communicatie, bijvoorbeeld door ook te benoemen hoe informatie bij de doelgroepen verzameld wordt, of waar men terecht kan met terugkoppeling op het project.

Werkvolgorde

  • Bepaal op welke vragen het communicatieplan een antwoord moet geven en hoe omvangrijk (aantal pagina's) het plan mag zijn.
  • Schrijf een concept.
  • Vaststelling en goedkeuring, bijvoorbeeld in respectievelijk de projectgroep en de stuurgroep voor het project.
  • Voer het plan uit.