4 Uitrol

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

De uitrol van RPM omvat de volgende onderdelen:
 • Projectplanning: Groen licht van de directie. De projectgroep gaat nu de eerder gemaakte detailplanning realiseren en detailleert de planning voor de laatste stap (continu├»teit).
 • Communicatie: het communicatieplan treedt in werking. De organisatie wordt in de breedte betrokken en voortdurend bevraagd en ge├»nformeerd.
 • Aansturing: De voorbereide teamindeling wordt afgestemd met de betrokken eindverantwoordelijken. Deze beslissen over delegatie van beslisrollen (hoe-wie-wat).
 • Coaching: Alle leidinggevenden worden in workshops ge├»nformeerd over hun rol als teamcoach.
 • Teams installeren: Alle eindverantwoordelijke managers installeren nieuwe teams en nemen met met hun teams en betrokken managers de nieuwe setting door
 • Planning: Teams maken met hun begeleiders een eigen planning voor de uitrol
 • Identiteit: Teams maken hun eerste intranetpagina met uitleg over hun bestaansreden, kerntaken, producten, diensten, teamsamenstelling en rolverdeling.
 • Netwerk: Teams ori├źnteren zich intern en eventueel extern op teams met een vergelijkbare identiteit.
 • Procesmanagement: Teams maken een tweede intranetpagina over de inhoud, kwaliteit en risicobeheersing van hun werk.
 • Personeelsmanagement: Teams vullen hun pagina's aan met informatie over competenties en personeelscapaciteit/formatie. Er ontstaat een totaalbeeld van vraag en aanbod.
 • Resultaatmanagement: Teams haken in op de planningcyclus met jaarplannen, metingen en onderzoeken, kwartaalrapporten en verbeterplannen
 • Continu├»teit: Teams maken hun eigen vaste jaarkalender voor regeltaken en managementtaken, en vaste acties voor de planningcyclus
 • Specialisaties: Teams maken aanvullende intranetpagina's aan de hand van checklisten of templates over specifieke managementconcepten
 • Voortgang: Voortgang van de organisatie op uiteenlopende thema's wordt voortdurend gemonitord
 • FAQ: veelgestelde vragen over de uitrol van RPM