Vragenset voor ISM

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

In de praktijk kan op eenvoudige wijze een verbinding tussen ISM en RPM worden gelegd aan de hand van een uitbreiding op de standaard RPM-vragenset. Deze uitbreiding heeft de vorm van twee pagina's:

1. De pagina Procesmodel voor ICT. Dit is een pagina die gepubliceerd wordt door het management team van een interne of zelfstandige ICT-organisatie. De toelichting van deze pagina zegt als volgt: "Veel ICT-organisaties kiezen er voor om hun werkpakket in te richten volgens een standaard procesmodel. Er zijn uiteenlopende procesmodellen in omloop en de keuze voor een model is niet triviaal en moet bovendien goed uitgelegd kunnen worden in de organisatie. Deze pagina is bedoeld om het keuzeproces en de uitkomst daarvan snel inzichtelijk te kunnen maken voor de hele organisatie. Het keuzeproces is analoog aan ‘besluitvormingsanalyse‘ van Kepner en Tregoe."

2. De pagina ISM Quick scan. Deze RPM-pagina is bedoeld als een uitbreiding op de RPM-pagina's van ICT teams. Uit de toelichting: "ISM is een blauwdruk voor de inrichting van ICT-afdelingen. Deze ISM Quick Scan is een pagina die door alle ICT-teams snel ingevuld kan worden en die de ‘mapping’ van de eigen werkzaamheden tegen het ISM model laat zien. Dubbelingen en witte plekken kunnen daarna trefzekerder aangepakt worden. Per proces worden vragen gesteld over managementverantwoordelijkheden aan de hand van het RPM-rolmodel. Vervolgens wordt per processtap gevraagd of de afdeling (of team) een verantwoordelijkheid heeft in de uitvoering van die stap. Zo ja, dan wordt per activiteit gevraagd of ze deze volgens de standaard uitvoeren. Zo nee dan wordt naar redenen gevraagd en naar acties om het verschil met de standaard op te heffen."

De beide pagina's zijn beschikbaar in één file die hieronder gedownload kan worden. Versie is 5.0.1 is een voorbeeldfile waarin de beleidspagina wel compleet is maar de ISM-checklist nog niet.