Specifieke doelen (Integratiedoelen)

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Wat zijn specifieke doelen?

Behalve algemene doelen voor organisatieontwikkeling kunnen er ook specifieke doelen zijn. Dat kunnen doelen zijn die wel gelden bij bepaalde bedrijfsprocessen maar niet overal. Of doelen die relevant zijn binnen een bepaald vakgebied zoals kwaliteit, logistiek, control of HRM, maar die niet vakoverstijgend zijn.

Bij specifieke doelen worden vaak specifieke werkwijzen of instrumenten gekozen. Bijvoorbeeld: binnen de ICT is projectmanagement belangrijk. Een doelstelling is om dit projectmanagement aan te pakken in overeenstemming met de geldende best practice hiervoor in de branche. Als werkwijze wordt gekozen voor implementatie van de methode Prince2. Of: Met name in de technische voortbrengingsprocessen is variatie in de output een belangrijk aandachtspunt. Een doelstelling is om die variatie terug te dringen (of beperkt te houden). Als aanpak wordt gekozen voor de methode Six Sigma.

Samenhang tussen doelen en werkwijzen

Tijdens de topconferentie kan het gaan over de vraag hoe het zit met de samenhang tussen al die werkwijzen. Sluiten ze voldoende op elkaar aan? Versterken ze elkaar voldoende? Wordt er geen dubbel werk gedaan?

RPM kan ingezet worden om de samenhang tussen alle toegepaste werkwijzen te versterken. Ze worden dan in beeld gebracht en geïntegreerd in de managementcyclus. Dat gebeurt door er vragen over te stellen vanuit drie verschillende invalshoeken:
1. Keuze. Prince2, Six Sigma, INK, BSC, CRM, etc. zijn gekozen omdat daar goede redenen voor waren. Wat waren die redenen precies? Door vragen te stellen aan de betrokken managers wordt het gemakkelijker om het bijbehorende verhaal weer scherp te krijgen en zichtbaar te maken.
2. Toepassing. Door vragen te stellen aan teams over de toepassing van een werkwijze komt de toepassingsgraad in beeld, evenals en ervaringen en mogelijke problemen.
3. Evaluatie. Door auditvragen te stellen aan managers en teams wordt het gemakkelijker om terug te koppelen op de gestelde doelen: halen we eruit wat erin zit? In welke richting kunnen we verder?

Bijvoorbeeld:
- Welke methode voor projectmanagement wordt toegepast, en waarom?
- Welke delen van deze methode worden toegepast, en hoe zal zich dit ontwikkelen?
- Hoe functioneert de methode naar het oordeel van de betrokkenen?
- Welke onderdelen van Prince2 passen we in dit team toe?
- Welke (externe) evaluaties worden gedaan en wat is daarvan de uitkomst?

Modules

In RPM worden dit soort vragen verzameld in uitbreidingen op de vragenset. Die uitbreidingen worden aangeduid als 'modules', waarbij iedere specifieke werkwijze een eigen module krijgt. Een module heeft doorgaans vragen over de drie al genomende invalshoeken: keuze, toepassing en evaluatie.

Organisaties kunnen zelf modules maken en toevoegen aan hun vragenset, of gebruik maken van modules die extern worden aangeboden of die op RPM Platform te vinden zijn.

Specifieke doelen formuleren

De topconferentie is een gelegenheid om hier beleid op te maken. Bijvoorbeeld door antwoorden te formuleren op de volgende vragen:
- Is er een aanleiding om de efficiëntie of de synergie tussen toegepaste specifieke werkwijzen of organisatiemethoden te versterken?
- Is het werken met RPM-modules een optie? Of kan het ook anders? Welke voor- en nadelen worden gezien?
- Werken met RPM-modules vraagt dat er overzicht komt van toegepaste specifieke werkwijzen. Wie doen een eerst inventarisatie? Welke taakverdeling is praktisch?
- Wat is praktischer: zelf modules ontwikkelen, laten ontwikkelen, of bestaande (extern beschikbare) modules gebruiken? Moet hier een gezamenlijke beleidslijn voor zijn, of kan dit per vakgebied of bedrijfsproces zelf besloten worden?