RPM Quick Scan

: Function split() is deprecated in /home/peter/rpmplatform.nl/htdocs/sites/all/themes/amadou/page.tpl.php on line 105.

Inleiding

Snel in kaart brengen van opbrengsten en kosten van een RPM-implementatie is het doel van de RPM Quick Scan. Hieronder het informatieblad van de commerciële editie van deze quick scan. Zodra een open source editie beschikbaar is wordt die hier gepubliceerd.

Processen zijn lastiger dan gedacht

De idee van procesmatig werken heeft in de afgelopen decennia overal ingang gevonden en staat nu centraal in ons denken over management. We willen klantgericht en resultaatgericht werken, ook over afdelingsgrenzen heen, en we zien en beschrijven onze organisaties tegenwoordig als netwerken van processen.
Maar halen we er wel uit wat er in zit? Zijn de schuttingen tussen de afdelingen echt weg? Sporen procesverantwoordelijkheden met bevoegdheden? Zijn de resultaten aan de maat? Is de procesgerichte organisatie voldoende flexibel? En als dat niet zo is, is er dan managementinformatie die echt inzicht geeft?
Het lijkt van niet. Heel wat organisaties zijn in mineur en melden verandermoeheid, verzet tegen de managementcultuur, afhaakgedrag bij medewerkers, en ook behoefte aan beter leiderschap. Allemaal symptomen van achterliggende problemen.
Er circuleren vele verklaringen. Bijvoorbeeld: we onderschatten de complexiteit van de procesgerichte netwerkorganisatie en denken dat we die met klassieke hiërarchische managementsystemen aankunnen. Of: we willen eigenlijk ook wel een beetje af van die klassieke hiërarchische managementsystemen en verwaarlozen ze omdat we er negatief over denken. Of: stafafde-lingen ontgroeien hun vaktechnische oorsprong maar blijven elkaar slecht begrijpen en lopen elkaar voor de voeten met brede managementconcepten. Of: we komen om in de managementconcepten en procesmodellen, kunnen niet meer kiezen en krijgen ze niet meer geïntegreerd en gedragen. Een ding is duidelijk, het is een complex vraagstuk dat met een simpele maatregel niet opgelost kan worden.

Recursief Proces Management

Willen we meer succes hebben met procesmatig werken, dan zal er iets met de achterliggende vraagstukken gedaan moeten worden. De aanpak zal zich mede moeten richten op het denken over management en op het fundament van het managementsysteem. Er is een grondleggend idee nodig dat zorgt voor voldoende samenhang in de manier en stijl van management. Recursief Proces Management (RPM) is een methode die voor dat doel ontworpen is: verband brengen in managementsystemen, met behoud van de aanwezige deelconcepten. Met RPM kan de samenwerking over afdelingsgrenzen heen versterkt worden en kan een soepele doorgroei bereikt worden naar een flexibele, op teams gebaseerde netwerkorganisatie.

Achtergronden van de methode
In de methode zijn essenties uit succesvolle organisatie- en kwaliteitsconcepten van de afgelopen 20 jaar geïntegreerd tot een samenhangende, stapsgewijze aanpak van management. RPM vernieuwt de stijl van managen en versterkt het rendement van bestaande managementinstrumenten. RPM is in de afgelopen 10 jaar met succes geïmplementeerd bij onder andere Biblionet Groningen, het Drenthe College, AOC Terra en Essent. Zie ook de Management samenvatting.

Wat is de RPM Quick scan?

De RPM Quick scan is een kort onderzoek in uw organisatie naar de samenhang in het managementsysteem en naar de specifieke meerwaarde van een RPM-implementatie. Een RPM Quick scan is interessant als:
- u de geschetste probleemstelling herkent;
- u streeft naar meer eenheid, meer samenhang, cultuurverandering, netwerkorganisatie, of naar verbetering van procesmanagement, kwaliteitsmanagement, HRM, performance management, compliance of verantwoording.
- u integratievragen hebt rond specifieke concepten, bijvoorbeeld BSC, 360FB, ITIL, SOx, Prince2, INK, ISO, waardenmanage-ment, MVO, BBRT, Six Sigma.
- u van plan bent een RPM-implementatie zelf uit te voeren (RPM is open source).

Aanpak

De aanpak van de quick scan is als volgt:
1. de opdrachtgever bepaalt doelen, afbakening en planning;
2. er worden zes gestructureerde interviews gedaan: met directie, P&O, control, ICT, kwaliteit en communicatie;
3. er wordt een rapport opgesteld en toegelicht.

Wat staat er in het rapport?

1. Een analyse van de samenhang in de basis van uw managementsysteem;
2. Een analyse van de meerwaarde die de methode RPM kan hebben in uw organisatie;
3. Een globale projectdefinitie voor RPM implementatie: aanpak, organisatie, planning, kosten, resultaten bij begeleide implementatie;
4. Concrete aanbevelingen voor een werkconferentie met de top van de organisatie.

Wat kost de Quick scan?

Tijdsbeslag eigen management opgeteld circa 15 uur (afbakening, interviews, nabespreking). Externe kosten: op aanvraag. De doorlooptijd is circa twee weken.

Contact

Peter Bootsma, Quality Research, Zuiderpark 8, 9724 AE Groningen, 050 3113100, p [dot] bootsma [at] qualityresearch [dot] nl